Joanna Kiczka „Jotka”

FOTOGRAFIA ARCHITEKTURY, 12 h  1. Sprzęt potrzebny do fot. architektury.
  2. Światło naturalne, odbite i sztuczne.
  3. Fotografujemy najciekawsze pod względem architektury miejsca w Warszawie 
        - Stare Miasto i okolice, Jana Pawła, Mokotów i inne miejsca zaproponowane przez uczestników.
  4. W nocy oświetlone mosty (do zdjęć nocnych konieczny jest statyw fotograficzny).


Ilość spotkań 3 x 4 h. Pierwsze zajęcia w mieszkaniu. Ilość osób w grupie 10-12 osób.