Joanna Kiczka „Jotka”


- publikacja w Magazynie Pani, nr 12 (279), grudzień 2013

- publikacja w Magazynie Viva!, nr 23 (437), listopad 2013

- publikacja w Magazynie High Living, Nr 8(15), paździenrik 2013

- publikacja w Magazynie VU Mag, październik 2013

- publikacja w Magazynie Weranda, październik 2013

- publikacja w piśmie "Kobieta i Życie", wyd. Bauer, marzec 2013